Przeskocz do zawartości głównej

MissingCount

Funkcja MissingCount() służy do agregowania liczby brakujących wartości w poszczególnych wymiarach wykresu. Wartości brakujące to wszystkie wartości nieliczbowe.

Syntax:  

MissingCount([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych rekordów zdefiniowanym przez daną selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Określenie zakresu agregacji

Examples and results:  

Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD     25
Canutility AA     15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25
Przykład Wynik
MissingCount([OrderNumber])

3, ponieważ trzy pola z dziesięciu pól w kolumnie OrderNumber są puste.

Uwaga: „0” liczy się jako wartość, a nie jako pusta komórka. Jeśli jednak agregacja miary dla pewnego wymiaru da wynik 0, wymiar ten nie będzie uwzględniany na wykresach.
MissingCount ([OrderNumber])/MissingCount ({1} Total [OrderNumber]) Wyrażenie to zwraca liczbę niekompletnych zamówień wybranego klienta jako ułamek niekompletnych zamówień wszystkich klientów. W kolumnie OrderNumber brakuje łącznie trzech wartości dla wszystkich klientów. Dla każdego klienta z kolumny Customer, w przypadku którego brakuje wartości w kolumnie Product, wynik wynosi zatem 1/3.

Dane zastosowane w przykładzie:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');