Przeskocz do zawartości głównej

HSL — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja HSL() służy w wyrażeniach do ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowych hue (odcień), saturation (nasycenie) i luminosity (jasność) z zakresu od 0 do 1.

Syntax:  

HSL (hue, saturation, luminosity)

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
hue, saturation, luminosity Wartości składników hue, saturation i luminosity zawierają się w zakresie od 0 do 1.
Uwaga: Wszystkie argumenty muszą być wyrażeniami, które zwracają liczby całkowite w zakresie od 0 do 1.

W przypadku interpretowania składnika liczbowego i przekształcania go na zapis szesnastkowy wartości RGB składników koloru są bardziej czytelne. Na przykład kolor jasnozielony jest reprezentowany numerem 4 278 255 360, który w zapisie szesnastkowym ma postać FF00FF00, oraz wartość RGB (0,255,0). Odpowiada to zapisowi HSL (80/240, 240/240, 120/240) — wartości HSL odpowiadającej zapisowi (0.33, 1, 0.5).