Przeskocz do zawartości głównej

Arkusz

Dokument QlikView może zawierać jeden lub kilka arkuszy, w których umieszczane są obiekty arkusza. Każdy arkusz może zawierać wiele obiektów arkusza. Podział na arkusze nie ma związku z powiązaniami logicznymi — jeśli dwa pola są powiązane logicznie, nie ma znaczenia, czy znajdują się na tym samym arkuszu, czy na różnych arkuszach. Wynik logiczny podczas dokonywania selekcji będzie taki sam.

Uwaga: W zależności od tego, czy korzystasz z WebView czy z Ajax, niektóre z tych ustawień mogą nie być dostępne.

Arkusz: Menu Obiekt

Właściwości... Otwiera okno dialogowe Właściwości arkusza.
Nowy obiekt arkusza Otwiera okno dialogowe, z którego można przeciągnąć obiekt arkusza na arkusz.
Wybierz pola... Otwiera okno dialogowe Pola. Można w nim wybrać pola do wyświetlania na bieżącym arkuszu.
Wyczyść Kliknięcie tego przycisku powoduje zastosowanie selekcji początkowej dokumentu QlikView, którą można skonfigurować, zob. Ustaw stan „czysty” poniżej.
Wyczyść wszystkie selekcje Usuwa selekcję wszystkich zaznaczonych wartości dokumentu.
Ustaw stan „czysty” Ustawia bieżącą selekcję jako stan „czysty”.
Resetuj stan „czysty” Resetuje stan „czysty” do braku selekcji.
Wstecz QlikView pamięta 100 ostatnich selekcji. Kliknij ten przycisk, aby cofnąć się o krok na liście selekcji.
Do przodu Kliknij przycisk Do przodu, aby przejść o krok naprzód na liście selekcji (odpowiednik anulowania ostatniego polecenia Wstecz).
Cofnij układ Cofa ostatnią akcję dotyczącą układu.
Ponownie wykonaj układ Ponownie wykonuje ostatnią wycofaną akcję dotyczącą układu.
Zablokuj wszystkie selekcje Zapobiega przypadkowemu wyczyszczeniu selekcji.
Odblokuj wszystkie selekcje Zdejmuje opisaną wyżej blokadę.
Selekcje Otwiera okno Bieżące selekcje, w którym można zobaczyć aktywne selekcje.
Dodaj arkusz Umożliwia dodanie nowego arkusza do dokumentu.
Wklej obiekt arkusza Wkleja obiekt arkusza wcześniej umieszczony w schowku przy użyciu poleceń Wytnij albo Kopiuj w obrębie dokumentu QlikView.
Utwórz wykres uproszczony... Otwiera Kreator wykresów uproszczonych, w którym można tworzyć wykresy słupkowe, liniowe i kołowe z tylko bardzo podstawowymi ustawieniami.
Repozytorium... Otwiera okno dialogowe Repozytorium.
Dodaj zakładkę Zapisuje bieżący zestaw selekcji jako zakładkę.
Usuń zakładkę Otwiera rozwijaną listę przedstawiającą wszystkie zakładki w dokumencie. Można tu wybrać zakładki do usunięcia.
Wyślij pocztą e-mail z zakładką jako łączem

Tworzy wiadomość e-mail z łączem URL do bieżącego dokumentu serwera. Utworzona zostanie tymczasowa zakładka serwera (z uwzględnieniem stanu układu) — będzie ona zaszyfrowana w adresie URL. Odbiorca wiadomości będzie mógł otworzyć adres URL, połączyć się z serwerem w celu otwarcia dokumentu i wyświetlić jego treść, pod warunkiem posiadania uprawnień dostępu do dokumentu i jego zawartości.

Limitations:  

  • Aby to polecenie działało poprawnie, musi być skonfigurowany klient poczty e-mail.
  • Konfiguracja serwera QlikView Server musi zezwalać na zakładki serwera.
  • Ta funkcja nie jest obsługiwana we wdrożeniach ekstranetowych.
Usuń Usuwa wybrany element.
Odśwież Odświeża dokument QlikView.