Przeskocz do zawartości głównej

Wyszukiwanie zaawansowane

NA TEJ STRONIE

Wyszukiwanie zaawansowane

Jeśli wyszukiwanie tekstowe rozpocznie się znakiem równości (=), można następnie wprowadzić zaawansowane wyrażenie wyszukiwania obejmujące kryteria wyszukiwania w powiązanych polach i pełen zakres operacji logicznych. Po znaku równości można wpisać dowolne poprawne wyrażenie układu QlikView. Wartość wyrażenia będzie obliczana dla każdej wartości pola podanej w polu wyszukiwania. Zostaną wybrane wszystkie wartości, dla których wyrażenie wyszukiwania zwraca niezerową wartość.

Examples:  

=MyField like 'A*' or MyField like '*Z' Wywołanie takiego wyszukiwania z listy wartości zawierającej pole MyField spowodowałoby zwrócenie wszystkich wartości pola zaczynających się na literę A lub kończących się na literę Z.
=sum(Sales)>sum(Budget) Wywołanie takiego wyszukiwania z listy wartości zawierającej pole Salesman spowodowałoby zwrócenie nazwisk wszystkich handlowców, dla których wartość sprzedaży przekracza przypisany budżet.