Nawigowanie w interfejsie użytkownika

W tym rozdziale opisano nawigowanie po programie QlikView i interakcję z nim.