Przeskocz do zawartości głównej

Skróty klawiaturowe

W tym rozdziale opisano dostępne w aplikacji QlikView skróty klawiaturowe.

Skróty klawiaturowe menu Plik

Ctrl+N Odpowiednik polecenia Nowy z menu Plik.
Ctrl+O Odpowiednik polecenia Otwórz... z menu Plik.
Ctrl+Shift+O Odpowiednik polecenia Otwórz na serwerze... z menu Plik.  
Ctrl+S Odpowiednik polecenia Zapisz z menu Plik.
F12 Odpowiednik polecenia Zapisz jako... z menu Plik.  
Ctrl+P Odpowiednik polecenia Drukuj... z menu Plik.
Ctrl+Shift+P Odpowiednik polecenia Drukuj jako PDF... z menu Plik.
Ctrl+E Odpowiednik polecenia Edytuj skrypt... z menu Plik.
Ctrl+R Odpowiednik polecenia Przeładuj z menu Plik.
Ctrl+Shift+R Odpowiednik polecenia Częściowe przeładowanie z menu Plik.  
Ctrl+T Odpowiednik polecenia Przeglądarka tabel... z menu Plik.

Skróty klawiaturowe menu Edycja

Ctrl+Z Odpowiednik polecenia Cofnij zmianę układu z menu Edycja.
Ctrl+Y Odpowiednik polecenia Ponów zmianę układu z menu Edycja.
Ctrl+X Odpowiednik polecenia Wytnij z menu Edycja.
Ctrl+C Odpowiednik polecenia Kopiuj z menu Edycja.
Ctrl+V Odpowiednik polecenia Wklej z menu Edycja.
Del Odpowiednik polecenia Usuń z menu Edycja.  
Ctrl+A Odpowiednik polecenia Aktywuj wszystkie z menu Edycja.  
Ctrl+F Odpowiednik polecenia Wyszukiwanie z menu Edycja.
Ctrl+Shift+F Odpowiednik polecenia Wyszukiwanie zaawansowane z menu Edycja.  

Skróty klawiaturowe menu Widok

Ctrl+Q Odpowiednik polecenia Bieżące selekcje z menu Widok.
Ctrl+G Włącza lub wyłącza siatkę projektową układu.  

Skróty klawiaturowe menu Selekcje

Shift+Strzałka w lewo Odpowiednik polecenia Wstecz z menu Selekcje.  
Shift+Strzałka w prawo Odpowiednik polecenia Do przodu z menu Selekcje.  
Ctrl+Shift+L Odpowiednik polecenia Zablokuj z menu Selekcje (blokuje wszystkie selekcje).
Ctrl+Shift+U Odpowiednik polecenia Odblokuj z menu Selekcje (odblokowuje wszystkie selekcje).
Ctrl+Shift+D Odpowiednik polecenia Wyczyść z menu Selekcje (czyści wszystkie selekcje).

Skróty klawiaturowe menu Ustawienia

Ctrl+Alt+U Odpowiednik polecenia Preferencje użytkownika... z menu Ustawienia.
Ctrl+Alt+D Odpowiednik polecenia Właściwości dokumentu... z menu Ustawienia.
Ctrl+Alt+S Odpowiednik polecenia Właściwości arkusza... z menu Ustawienia.
Ctrl+Alt+V Odpowiednik polecenia Przegląd zmiennych... z menu Ustawienia.
Ctrl+Alt+E Odpowiednik polecenia Przegląd wyrażeń... z menu Ustawienia.  

Skróty klawiaturowe menu Zakładki

Ctrl+B Odpowiednik polecenia Dodaj zakładkę... z menu Zakładki.
Ctrl+Shift+B Odpowiednik polecenia Więcej... z menu Zakładki.

Skróty klawiaturowe menu Narzędzia

Ctrl+M Odpowiednik polecenia Edytuj moduł... z menu Narzędzia.
Ctrl+Alt+A Odpowiednik polecenia Alerty... z menu Narzędzia.

Skróty klawiaturowe menu Obiekt (Lista wartości, Pole statystyk i otwarty obiekt Multi Box)

Ctrl+Shift+L Odpowiednik polecenia Zablokuj z menu Obiekt (blokuje selekcje w aktywnym obiekcie).
Ctrl+Shift+U Odpowiednik polecenia Odblokuj z menu Obiekt (odblokowuje selekcje w aktywnym obiekcie).
Ctrl+Shift+D Odpowiednik polecenia Wyczyść z menu Obiekt (czyści selekcje w aktywnym obiekcie).
Alt+Enter Odpowiednik polecenia Właściwości... z menu Obiekt (otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu).

Skróty klawiaturowe w skryptach

Aby wyświetlić listę dostępnych skrótów klawiaturowych z poziomu skryptu, wpisz Ctrl+qsc na panelu skryptu.

Ctrl+G Powoduje przejście do określonego numeru wiersza w skrypcie.
Ctrl+K,C Oznacza wiersze skryptu jako komentarze.
Ctrl+K,U Usuwa oznaczenie wierszy skryptu jako komentarzy.
Ctrl+Q,T,A Dodaje kartę w skrypcie.
Ctrl+Q,T,P Podwyższa poziom aktywnej karty.
Ctrl+Q,T,D Obniża poziom aktywnej karty.
Ctrl+Q,T,N Zmienia nazwę aktywnej karty.
Ctrl+Q,T,R Usuwa aktywną kartę.
Ctrl+Q,Q Tworzy automatycznie wygenerowany skrypt.
Ctrl+Q,U,I Otwiera narzędzie do wprowadzania znaków Unicode.
Ctrl+Q,J,P,G Tworzy skrypt do odczytywania atrybutów plików JPEG.
Ctrl+Q,M,P,3 Tworzy skrypt do odczytywania atrybutów plików MP3.
Ctrl+Q,W,M,A Tworzy skrypt do odczytywania atrybutów plików WMA.

Skróty klawiaturowe z użyciem klawiszy funkcyjnych

F1 Aktywuje pomoc kontekstową.
F3 Włącza tryb wyszukiwania, jeśli aktywny jest obiekt z możliwością wyszukiwania.
F6 Aktywuje kartę arkusza znajdującą się bezpośrednio na lewo od bieżącej karty aktywnej.
F7 Aktywuje kartę arkusza znajdującą się bezpośrednio na prawo od bieżącej karty aktywnej.
F12 Odpowiednik polecenia Zapisz jako... z menu Plik.
Ctrl+F6 Aktywuje skrajną lewą kartę arkusza.
Ctrl+F7 Aktywuje skrajną prawą kartę arkusza.