QlikView — wprowadzenie

W tym rozdziale opisano pierwsze kroki z programem QlikView. Przedstawiono tutaj kluczowe pojęcia QlikView, sposób instalacji oprogramowania, budowanie pierwszego dokumentu i wiele innych informacji.

Instalacja programu QlikView Desktop

Pobierz i zainstaluj wersję Personal Edition programu QlikView Desktop i wypróbuj go bezpłatnie. Więcej informacji o wersji QlikView Personal Edition.

QlikView Personal Edition

Utwórz swój pierwszy dokument programu QlikView

Skorzystaj z Kreatora ułatwiającego rozpoczęcie pracy, aby utworzyć swój pierwszy dokument w programie QlikView Desktop.