Menu Okno

Menu Okno jest rozwijanym menu znajdującym się w górnej części ekranu. Zawiera ono następujące polecenia:

Kaskadowo Okna zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby zachodziły na siebie.
Obok siebie Spowoduje rozmieszczenie okien obok siebie w taki sposób, aby ze sobą sąsiadowały, nie zachodząc na siebie nawzajem.
Rozmieść ikony Spowoduje rozmieszczenie ikon w dolnej części okna.
Dostępne dokumenty Otwiera okno dialogowe, w którym wyświetlana jest rozszerzona lista (ponad 10) otwartych dokumentów QlikView wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dokumentów. Wybranie dokumentu powoduje ustawienie go jako okna aktywnego.