QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Menu Okno

Menu Okno jest rozwijanym menu znajdującym się w górnej części ekranu. Zawiera ono następujące polecenia:

Kaskadowo Okna zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby zachodziły na siebie.
Obok siebie Spowoduje rozmieszczenie okien obok siebie w taki sposób, aby ze sobą sąsiadowały, nie zachodząc na siebie nawzajem.
Rozmieść ikony Spowoduje rozmieszczenie ikon w dolnej części okna.
Dostępne dokumenty Otwiera okno dialogowe, w którym wyświetlana jest rozszerzona lista (ponad 10) otwartych dokumentów QlikView wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dokumentów. Wybranie dokumentu powoduje ustawienie go jako okna aktywnego.