Klauzula Where

Proste Wybierz, które pola mają stanowić część klauzuli where oraz jakie operatory/funkcje mają być użyte. Możliwe jest również wprowadzenie wartości stałej na podstawie istniejących wartości pól. Drugi i trzeci wiersz staną się aktywne po wybraniu operatora AND lub OR z listy rozwijanej po lewej stronie każdego z wierszy.
Zaawansowane Zaznacz opcję Zaawansowane, aby wprowadzić klauzulę od podstaw.
Pusty szablon Ta opcja spowoduje wstawienie do skryptu ciągu Where (1=1), który można następnie edytować.