Menu Widok

Menu Widok jest rozwijanym menu znajdującym się w górnej części ekranu. Zawiera ono następujące polecenia:

Arkusze Po wybraniu tego polecenia zostanie wyświetlone menu kaskadowe z listą wszystkich arkuszy używanych w dokumencie, posortowanych w takiej kolejności, w jakiej występują, od strony lewej do prawej.
Paski narzędzi Po wybraniu tego polecenia zostanie wyświetlone menu kaskadowe, w którym będzie można włączyć funkcję wyświetlania dowolnego paska narzędzi wraz z dokumentem.

Poniższe paski narzędzi można włączać niezależnie od siebie: Pasek narzędzi Standard, Pasek narzędzi Nawigacja, Pasek narzędzi Projekt, Pasek narzędzi Arkusze oraz Pasek narzędzi Zakładki. Ostatnią pozycją na liście jest opcja Dostosuj (Paski narzędzi) umożliwiająca konfigurację paska narzędzi zgodnie z preferencjami użytkownika.
Paski narzędzi Standard, Nawigacja oraz Projekt zostały wstępnie zdefiniowane i zawierają wygodne zestawy poleceń menu, pogrupowanych zgodnie z nazwami poszczególnych pasków. Paski narzędzi Arkusze oraz Zakładki są w rzeczywistości zdefiniowane jako listy rozwijane i oferują opcjonalne metody nawigacji odpowiednio między arkuszami i zakładkami. Zawartość i funkcje każdego paska narzędzi można skonfigurować na wiele sposobów przy użyciu opcji Dostosuj.

Porada: Na lewym skraju każdego paska narzędzi, a także na pasku menu, znajduje się symbol składający się z pionowo ułożonych kropek. Kliknięcie paska i przeciągnięcie w to miejsce umożliwia jego zadokowanie lub oddokowanie w standardowy sposób znany z systemu Windows.
Pasek statusu Włącza i wyłącza pasek statusu.
Powiększenie Umożliwia powiększanie, w krokach co 25%, obszaru arkusza, aby lepiej dostosować go do różnych rozdzielczości ekranu. Inne współczynniki Powiększenia można zdefiniować na stronie Właściwości arkusza: Ogólne.
Obiekty serwera Włącza i wyłącza panel Obiekty serwera.
Zmień rozmiar okna Za pomocą tej opcji można ustawić rozmiar okna dokumentu QlikView odpowiadający jednej z kilku typowych rozdzielczości ekranu.
Dopasuj powiększenie do okna Dopasowuje rozmiar wyświetlanego aktywnego arkusza oraz całej jego zawartości w taki sposób, aby zmieściła się ona w oknie.
Zastosuj powiększenie do wszystkich arkuszy Ustawienia Powiększenia ustawione dla wyświetlanego aktywnego arkusza zostaną przeniesione na wszystkie arkusze dokumentu.
Siatka projektu Umożliwia włączanie i wyłączanie siatki projektu, symboli zastępczych obiektu arkusza dla obiektów aktywnych, a także opcji przyciągania do siatki w celu wymiarowania i przenoszenia obiektów w układzie. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+G.
Włącz/wyłącz WebView Włącza i wyłącza tryb WebView, w którym do wyświetlania dokumentu w trybie AJAX używana jest wewnętrzna przeglądarka internetowa w aplikacji QlikView.
Bieżące selekcje... Otwiera okno dialogowe Bieżące selekcje, w którym wyświetlana jest lista selekcji wg nazwy pola i wartości pola. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+O.