Przeskocz do zawartości głównej

Okno dialogowe Przegląd zmiennych

NA TEJ STRONIE

Okno dialogowe Przegląd zmiennych

W oknie dialogowym Przegląd zmiennych wyświetlane są wszystkie nieukryte zmienne wraz z ich wartościami w postaci prostej listy. Przegląd zmiennych w połączeniu z funkcją rozszerzenia przez znak dolara w wyrażeniach QlikView może służyć za proste repozytorium wyrażeń.

Zmienne Na tej trójkolumnowej liście wyświetlane są nazwy wszystkich nieukrytych zmiennych wraz z ich wartościami.
Definicja Wyróżnij zmienną na powyższej liście, aby wyświetlona została jej definicja. Tekst można dowolnie edytować. Zmiany będą natychmiast widoczne w kolumnie Wartość na powyższej liście. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Komentarz Pole komentarza, w którym twórca zmiennej może opisać jej przeznaczenie i funkcję.
Dodaj Otwiera okno dialogowe Nowa zmienna, w którym można zdefiniować nową zmienną.
Usuń Wyróżnij zmienną na liście i kliknij ten przycisk, aby usunąć tę zmienną.
Wyszukiwanie Szuka dostępnych zmiennych wg nazw.