Menu Narzędzia

Menu Narzędzia jest rozwijanym menu znajdującym się w górnej części ekranu. Zawiera ono następujące polecenia:

Edytuj moduł... Otwiera okno dialogowe Edytuj moduł służące do tworzenia makr.
Otwórz QlikView AccessPoint Otwiera QlikView AccessPoint w oknie HTML w aplikacji QlikView. To polecenie jest dostępne jedynie wówczas, jeśli adres URL QlikView AccessPoint został skonfigurowany na stronie Preferencje użytkownika: Lokalizacje.
Otwórz konsolę QlikView Management Console Otwiera konsolę QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console w oknie HTML w aplikacji QlikView. To polecenie jest dostępne jedynie wówczas, jeśli adres URL konsoli QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console został skonfigurowany na stronie Preferencje użytkownika: Lokalizacje.
Kreator wykresów uproszczonych... Ten kreator ułatwia szybkie tworzenie uproszczonego wykresu, bez konieczności określania wielu różnych ustawień i opcji.
Kreator wykresów czasowych... Ten kreator ułatwia wykonywanie standardowego zadania, jakim jest tworzenie wykresów, w których konkretna miara (wyrażenie) będzie kwalifikowana i często porównywana wg różnych okresów, np. bieżącego roku, ubiegłego roku, od początku roku itp.
Kreator wykresów statystycznych... Ten kreator udostępnia wskazówki dla osób, które chcą stosować standardowe testy statystyczne względem danych w QlikView.
Kreator wykresu skrzynkowego Ten kreator tworzy wykres kombi, stosowany często do wyświetlania danych statystycznych.
Alarmy... Otwiera okno dialogowe Alarmy, w którym można definiować i edytować alarmy.
Kreator alarmów... Ten kreator ułatwia wykonywanie czynności związanych z definiowaniem alarmu.
Kreator motywów Ten kreator służy do tworzenia nowego motywu lub edycji istniejącego.