Przeskocz do zawartości głównej

Paski narzędzi i pasek statusu

NA TEJ STRONIE

Paski narzędzi i pasek statusu

Paski narzędzi

Aplikacja QlikView ma pięć standardowych pasków narzędzi i jeden pasek menu. Standardowy pasek narzędzi zwykle zawiera przyciski działań wykonywanych podczas pracy z dokumentami QlikView, a pasek narzędzi projektowania zwykle zawiera przyciski działań wykonywanych podczas tworzenia lub modyfikowania układu dokumentu. Pasek narzędzi nawigacji zawiera najczęściej używane polecenia do wykonywania operacji logicznych na dokumencie. Pasek narzędzi arkuszy stanowi alternatywną metodę nawigowania po arkuszach, a pasek narzędzi zakładek alternatywną metodę uzyskiwania dostępu do zakładek.

Każdy pasek narzędzi można z osobna włączać lub wyłączać. Wszystkie paski narzędzi można swobodnie konfigurować, umieszczając w nich dowolne spośród dostępnych przycisków poleceń.

Wszystkie paski narzędzi można przesuwać, umieszczając wskaźnik myszy na przerywanej linii z lewej strony paska, a następnie naciskając lewy przycisk myszy i przeciągając pasek w odpowiednie miejsce. Paski narzędzi można dokować przy dowolnej krawędzi okna aplikacji QlikView.