Plik tabeli

W programie QlikView plik tabeli oznacza plik reprezentujący tabelę, w której pola są rozdzielane np. przecinkami, tabulacjami albo średnikami (taki plik jest znany także pod nazwą pliku tekstowego) albo mają stałą długość itp. Zawartość pierwszego wiersza zwykle reprezentuje nazwy pól. Do innych plików tabel należą pliki dif (Data Interchange Format), pliki fix (stała długość wiersza), tabele HTML i pliki Excel.