Przeskocz do zawartości głównej

Przeglądarka tabel

Okno dialogowe Przeglądarka tabel jest otwierane po wybraniu opcji Przeglądarka tabel z menu Plik albo po naciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+T.

To okno dialogowe służy do wyświetlania struktury tabeli danych bieżącego dokumentu QlikView. Tabele są wyświetlane jako okna z listą pól, jakie zawierają. Linie konektora między oknami przedstawiają skojarzenia. W miejscach, w których spotykają się co najmniej dwie linie konektora, widoczne są punkty konektora w postaci niewielkich kropek.

Tabele, punkty połączeń oraz wszystkie punkty, w których konektory się zaginają, można przesuwać poprzez przeciąganie i upuszczanie (zob. poniżej). Takie zmiany układu będą zapisywane z dokumentem, chyba że okno dialogowe zostanie zamknięte za pomocą przycisku Anuluj.

Dostępne są dwa widoki, a układy każdego z nich są przechowywane osobno. Te dwa widoki są następujące:

  • Widokiem domyślnym jest Widok tabeli wewnętrznej. Przedstawia on tabele danych w postaci, w jakiej są przechowywane przez program QlikView W tabelach, które mają więcej niż jedno pole wspólne, formowane są złożone klucze syntetyczne. W celu ich łączenia używane są tabele syntetyczne. Ten widok najbardziej ułatwia zrozumienie logiki QlikView i udostępnia bardzo przejrzysty układ, w którym każda para tabel jest połączona maksymalnie jednym konektorem.

  • Widok tabeli źródłowej przedstawia tabele danych w takiej postaci, w jakiej odczytuje je program QlikView. W tym widoku nie ma pól składni ani tabel syntetycznych Klucze złożone są reprezentowane przez wiele konektorów między tabelami.

Umieszczenie wskaźnika myszy nad jednym z pól tabeli spowoduje wyświetlenie podpowiedzi z informacjami na temat zawartości pola:

  • Gęstość informacji to liczba wierszy, które zawierają wartości (tj. inne niż NULL) w tym polu, w porównaniu do łącznej liczby wierszy w tabeli.

  • Stosunek podzbioru to liczba odrębnych wartości tego pola znalezionych w tej tabeli, w porównaniu do łącznej liczby odrębnych wartości tego pola (także w innych tabelach).
  • Komentarze do tabeli są wyświetlane w podpowiedzi.
  • Komentarze do pola są wyświetlane w podpowiedzi.
  • Znaczniki, które zostały dodane w skrypcie albo na stronie Właściwości dokumentu: Tabele, w tym także znaczniki systemowe, które są wyświetlane w podpowiedzi.