Uruchamianie QlikView

QlikView można uruchomić z menu Start, folder Programy, lub dwukrotnie klikając dokument QlikView.

W kolejnej sekcji opisano parametry używane podczas uruchamiania QlikView z wiersza poleceń.

Składnia wiersza poleceń

Składnia uruchamiania aplikacji QlikView z wiersza poleceń jest następująca:

[ path ]Qv.exe[ { switch } documentfile ]

Zmienna path to ścieżka pliku, która może być bezwzględna lub względna z bieżącego katalogu.

documentfile::= [ path ] documentfilename

documentfilename to nazwa pliku dokumentu.

Zmienna switch odpowiada różnego rodzaju opcjom:

/r

Opcja przeładowania. Powoduje otwarcie dokumentu i przeładowanie skryptu. Następnie dokument zostanie zapisany, a aplikacja QlikView zakończy pracę.

/rp

Jak wyżej, ale z częściowym przeładowaniem.

/l

Załadowanie nowych danych. Powoduje otwarcie dokumentu i przeładowanie skryptu. Dokument nie zostanie zapisany, a aplikacja QlikView pozostanie otwarta.

/lp

Jak wyżej, ale z częściowym przeładowaniem.

/v

Podanie po tej opcji nazwy zmiennej wraz z przypisaniem wartości spowoduje nadanie zmiennej tej wartości przed uruchomieniem skryptu.

Uwaga: Przy czym opcja /v jest używana opcją z /nodata, a zmienna zachowa swoją bieżącą wartość i nie uzyska przypisanej wartości.

/nodata

Otwiera dokument bez tabel i danych pól. Funkcja jest też dostępna dla wcześniej otwieranych dokumentów na stronie początkowej.

/NoSecurity

Omija zabezpieczenia QlikView przed niebezpiecznymi makrami i skryptami osadzonymi w dokumentach QlikView. Nie będą wyświetlane żadne okna dialogowe z ostrzeżeniem wymagające od użytkownika potwierdzenia wykonania potencjalnie szkodliwego kodu. Tej opcji należy używać z rozwagą i tylko na dobrze znanych dokumentach.

Example:  

qv.exe /r/vMyvar=123 abc.qvw

Uwaga:

Aby uniknąć wyświetlania komunikatów o błędach podczas wykonywania skryptów w trybie wsadowym, należy zawsze ustawiać w skrypcie zmienną skryptu errormode na 0.

Zmienne błędu