Przeskocz do zawartości głównej

Określ komórki dla nowej kolumny

Okno dialogowe Określ komórki dla nowej kolumny służy do określania warunków automatycznego generowania nowej kolumny z istniejącej. Można do niego uzyskać dostęp ze strony Kolumna w oknie dialogowym Kreator plików: Przekształć.

Komórki i kolumny Kolumna źródłowa
Ustawia numer kolumny, z której powinny zostać skopiowane wartości komórek.
Komórki z tych wierszy
Otwiera okno dialogowe Określ warunek wiersza, w którym możliwe jest ustawienie warunku wiersza.
Kolumna docelowa
Określa liczbę kolumn docelowych.
Opcje zaawansowane Zastąp wartość null poprzednią wartością
Wypełnia puste komórki wartością z komórki powyżej.
Usuń wiersz źródłowy
Usuwa wiersz źródłowy po skopiowaniu jego zawartości.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view