Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości arkusza: Wyzwalacze

NA TEJ STRONIE

Właściwości arkusza: Wyzwalacze

Na stronie Wyzwalacze można określać akcje (w tym makra) wywoływane w reakcji na zdarzenia arkusza.

Nie wszystkie akcje mogą być wywoływane z poziomu poniższych wyzwalaczy zdarzeń.

Uwaga: W przypadku pracy z dokumentami na serwerze QlikView Server obowiązują pewne ograniczenia dotyczące zachowania niektórych wyzwalaczy makr.
Uwaga: Akcje wyzwalające inne akcje (tzw. akcje kaskadowe) nie są obsługiwane, ponieważ mogą mieć nieprzewidziane konsekwencje!
Wyzwalacze zdarzeń arkusza

W tej grupie można ustawiać akcje wyzwalane przy zmianie aktywnego arkusza. Naciśnięcie przycisku Dodaj akcje dla dowolnego zdarzenia powoduje wyświetlenie strony Akcje. Na tej stronie można dodać akcję do zdarzenia. Wybierz akcję Uruchom makro, aby przypisać nazwę istniejącego makra lub wpisać dowolną nazwę, pod którą później zostanie utworzone makro w oknie dialogowym Edytuj moduł. Po przypisaniu akcji do zdarzenia tekst przycisku zmieni się na Edytuj akcję i możliwa będzie zmiana akcji zdarzenia. Można skonfigurować następujące Wyzwalacze zdarzeń arkusza:
PoAktywacjiArkusza
Akcja będzie wykonywana przy każdej aktywacji arkusza.
PoOpuszczeniuArkusza
Akcja będzie wykonywana przy każdej dezaktywacji arkusza.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view