Przeskocz do zawartości głównej

Arkusz: Menu Obiekt

Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości Otwiera okno dialogowe Właściwości arkusza, w którym można ustawić parametry definiujące arkusz.
Wybierz pola Otwiera stronę Właściwości arkusza: Pola, na której można wybrać pola wyświetlane na arkuszu w postaci listy wartości.
Nowy obiekt arkusza Otwiera menu kaskadowe z listą obiektów arkusza.
Kopiuj arkusz Wykonuje pełną kopię całego arkusza wraz ze wszystkimi obiektami arkusza. Kopia będzie mieć nazwę „Kopia nazwa arkusza” i zostanie umieszczona jako ostatni arkusz dokumentu.
Wklej obiekt arkusza Wkleja na arkusz obiekt arkusza wcześniej skopiowany do schowka. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+V.
Wklej obiekt arkusza jako łącze Wkleja na arkusz powiązany obiekt wcześniej skopiowany do schowka. Obiekt ten jest bezpośrednio połączony z oryginałem i ma identyczne jak on atrybuty i ID obiektu.
Drukuj Otwiera okno dialogowe Drukuj, w którym można określić ustawienia drukowania. Wydruk będzie zawierał obraz obszaru arkusza wraz z wszystkimi obiektami arkusza.
Kopiuj grafikę do schowka Kopiuje do schowka grafikę bitmapową obszaru arkusza (i tylko tego obszaru).
Eksportuj grafikę do pliku Otwiera okno dialogowe do zapisania grafiki bieżącego arkusza w pliku. Grafikę można zapisać w formacie bmp, jpg, gif lub png.
Pomoc Otwiera pomoc QlikView.
Usuń Usuwa arkusz wraz z wszelkimi jego obiektami arkusza.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view