Przeskocz do zawartości głównej

Pasek narzędzi Arkusz

Pasek narzędzi arkusza zawiera menu rozwijane wszystkich arkuszy w dokumencie i udostępnia alternatywną metodę modyfikowania arkuszy. Nazwa aktywnego arkusza jest zawsze widoczna w polu rozwijanym. W celu włączania i wyłączania standardowego paska narzędzi należy wybrać opcję Pasek narzędzi Arkusz w ramach polecenia Paski narzędzi w menu Widok.