Przeskocz do zawartości głównej

Wyślij do pliku Excel

NA TEJ STRONIE

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje tabelę do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Tabela pojawi się w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja.

Domyślne ograniczenia dotyczące liczby wierszy i kolumn

Domyślna maksymalna liczba wierszy i kolumn w pliku eksportu Excel jest następująca:

  • 1 048 566 wierszy na arkusz. W przypadku tabel przestawnych: 1 048 566 kolumn z wymiarem. Po eksporcie można dodać 10 wierszy.
  • 16 384 kolumn na arkusz. Jeśli liczba kolumn przekroczy limit, wówczas wyeksportowany plik zostanie obcięty i nastąpi wysłanie komunikatu ostrzegawczego.