Menu Selekcje

Menu Selekcje to rozwijane menu na górze strony, zawierające następujące polecenia:

Wstecz Przywraca poprzedni stan logiczny. Ma zastosowanie do selekcji wartości i wszystkich poleceń z menu Selekcje. QlikView przechowuje listę 100 ostatnich stanów. Każde wykonanie polecenia Wstecz powoduje cofnięcie się o kolejny krok na liście. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Shift+Strzałka w lewo.
Do przodu Przywraca stan logiczny sprzed wykonania polecenia Wstecz. Naprzemienne wykonywanie poleceń Wstecz i Do przodu umożliwia przełączanie między dwoma stanami. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Shift+Strzałka w prawo.
Zablokuj Blokuje wszystkie bieżące selekcje wartości. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+L.
Odblokuj Odblokowuje wszystkie aktualnie zablokowane selekcje wartości. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+U.
Wyczyść Powoduje zastosowanie selekcji początkowej dokumentu QlikView, którą można ustawić poleceniem Ustaw stan „czysty” (zob. poniżej).
Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+D.
Wyczyść wszystko Czyści wszystkie bieżące selekcje z wyjątkiem selekcji zablokowanych.
Odblokuj i wyczyść wszystkie Czyści wszystkie bieżące selekcje wartości.
Ustaw stan „czysty” Ustawia bieżącą selekcję jako stan „czysty”.
Resetuj stan „czysty” Resetuje stan „czysty”.