Przeskocz do zawartości głównej

Style selekcji

NA TEJ STRONIE

Style selekcji

QlikView obsługuje wiele różnych metod prezentowania wartości pól i dokonywania selekcji w listach wartości, wykresach i innych obiektach. W stylach Klasyczny QlikView, Znacznik narożnika i LED wartości wybrane, możliwe i wykluczone są oznaczane różnymi kolorami. Styl Pola wyboru Windows naśladuje standardowy interfejs systemu Windows, w którym każda wartość ma własne pole wyboru. Styl Pola wyboru LED dodaje do stylu Pola wyboru Windows oznaczenia różnymi kolorami.

Jeśli używane są style selekcji w oparciu o kolor, wówczas istnieje pewna liczba dostępnych schematów kolorów. Nie można zmieniać kolorów podstawowych (zielony oznacza selekcję, niebieski zablokowanie itd.), ale można korygować ich odcień i nasycenie.

Istnieje kilka sposobów wybierania używanego stylu:

  • Na stronie Właściwości dokumentu: Ogólne.
  • Na stronie Preferencje użytkownika: Ogólne.
  • Na stronie Właściwości listy wartości: Prezentacja.

Reprezentacja stanu logicznego

W stylu kolorystycznym Klasyczny QlikView stan logiczny wartości pola w aplikacji QlikView jest zaznaczany odpowiednią zmianą koloru tła i tekstu komórek list wartości i pól wyboru wielokrotnego. Na niektórych innych obiektach i kartach arkusza mogą być wyświetlane specjalne znaczniki selekcji. Po lewej stronie danych na listach wartości i w polach wyboru wielokrotnego mogą być wyświetlane znaki & lub !, wskazujące odpowiednio selekcję w trybie AND i wykluczenie wymuszone (selekcję w trybie NOT).

W przypadku stylu Pola wyboru Windows jedyne oznaczenia kolorystyczne to zmiana koloru tła komórek list wartości i pól wyboru wielokrotnego na biały (wartości możliwe) lub szary (wartości wykluczone). Danym w każdej komórce towarzyszy też jednak ikona pokazująca stan logiczny. Ikony te są wyświetlane w miejsce znaczników selekcji stosowanych w innych częściach dokumentu.

Różnice zestawiono w poniższej tabeli:

Stan QlikView Style QlikView z kodowaniem kolorami Style pól wyboru Windows (ikony)
Możliwe Biały/czarny
Wykluczone Szary/jasnoszary
Wybrane Zielony/czarny
Wybrane wykluczone Szary/jasnoszary
Zablokowane Niebieski/żółty
Zablokowane wykluczone Szary/jasnoszary
Wybrany tryb AND Zielony/czarny z &
Wykluczenie wymuszone Czerwony/czarny z !

Zachowanie logiczne

Zachowanie logiczne stylów Pola wyboru Windows i Pola wyboru LED różni się pod dwoma względami od zachowania stylów z kodowaniem kolorami.

  1. Wszystkie kliknięcia dokonywane przy stylu Pola wyboru Windows lub Pola wyboru LED są traktowane jako wybory przełączane, co odpowiada klikaniu z naciśniętym klawiszem Ctrl w stylach z kodowaniem kolorami.
  2. Wszystkie listy wartości są wyświetlane w taki sposób, jak przy włączonej opcji Pokaż alternatywy, niezależnie od faktycznego ustawienia tej właściwości.