Przeskocz do zawartości głównej

StateName - funkcja wykresu

Ta funkcja wykresu zwraca nazwę stanu obiektu, w którym jest używana. Programista QlikView może używać tej funkcji w celu uzyskania efektu dynamicznego tekstu i kolorów w przypadku zmiany stanu obiektu. Należy zwrócić uwagę na to, że ta funkcja działa tylko względem obiektów. Nie może być używana w wyrażeniu wykresu w celu określenia stanu, do którego odwołuje się wyrażenie.

Syntax:  

StateName ()

Uwaga: Stany alternatywne można określić w opcji Ustawienia > Właściwości dokumentu > Ogólne > Stany alternatywne.

Example 1:  

Tekst dynamiczny

='Region - ' & if(StateName() = '$', 'Default', StateName())

Example 2:  

Dynamiczne kolory

if(StateName() = 'Group 1', rgb(152, 171, 206),

if(StateName() = 'Group 2', rgb(187, 200, 179),

rgb(210, 210, 210)

)

)