GetObjectField - funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca nazwę wymiaru. Index jest opcjonalną liczbą całkowitą wskazującą, który z używanych wymiarów powinien być zwracany.

Syntax:  

GetObjectField ([index])

Example:  

GetObjectField(2)