Przeskocz do zawartości głównej

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w skrypcie ładowania

NA TEJ STRONIE

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w skrypcie ładowania

Funkcje chi2-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną chi-kwadrat. W tej sekcji opisano, jak korzystać z funkcji testu zgodności chi-kwadrat dostępnych w aplikacji QlikView w skrypcie ładowania. Więcej informacji o składni i argumentach dotyczących funkcji skryptu chi2-test można znaleźć w stosownych opisach.

W tym przykładzie wykorzystywana jest tabela zawierająca liczbę studentów uzyskujących ocenę (A–F) w dwóch grupach (I i II).

  A B C D E F
I 15 7 9 20 26 19
II 10 11 7 15 21 16

Ładowanie danych z próby

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Wybierz na pasku narzędzi opcję Edytuj skrypt i wprowadź następujący kod do skryptu:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

 3. Zapisz skrypt i kliknij przycisk Przeładuj, aby załadować dane.

Dane z próby zostały załadowane.

Ładowanie wartości funkcji chi2-test

Teraz załadujemy wartości chi2-test na podstawie danych z próby w nową tabelę, pogrupowaną według wartości Grp.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Edytuj skrypt na pasku zadań i dodaj na końcu skryptu następujące elementy:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Chi2_table:

  LOAD Grp,

  Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count) as chi2,

  Chi2Test_df(Grp, Grade, Count) as df,

  Chi2Test_p(Grp, Grade, Count) as p

  resident Sample_1 group by Grp;

 2. Zapisz skrypt i kliknij przycisk Przeładuj, aby załadować dane.

Wartości chi2-test zostały załadowane do tabeli o nazwie Chi2_table.

Wyniki

Otrzymane wartości chi2-test można wyświetlić w widoku tabeli. Powinny one wyglądać następująco:

Grp chi2 df p
I 16.00 5 0.007
II 9.40 5 0.094