Przeskocz do zawartości głównej

NORMDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

NORMDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja NORMDIST() zwraca skumulowany rozkład normalny dla określonej średniej i odchylenia standardowego. Jeśli wartość mean = 0, a wartość standard_dev = 1, wówczas funkcja zwraca standardowy rozkład normalny.

Syntax:  

NORMDIST(value, mean, standard_dev)

Return data type: liczba

Arguments:  

Argument Opis
value Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu.
mean Wartość określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.
standard_dev Wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NORMINV w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.