QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Tag

Ta funkcja skryptu jest metodą przypisywania znaczników do pól. W przypadku próby oznaczenia nazwy pola niewystępującej w dokumencie oznaczanie zostanie zignorowane. W przypadku znalezienia niezgodnych wystąpień pola lub znacznika używana jest ostatnia wartość.

Syntax:  

Tag fields fieldlist using mapname

Tag field fieldname with tagname

 

Arguments:  

Argument Opis
fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól, które mają być oznaczone od tego miejsca w skrypcie.
mapname Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio załadowana w instrukcji mapping Load lub mapping Select.
fieldname Nazwa pola przeznaczonego do opatrzenia znacznikiem.
tagname Nazwa znacznika, który powinien zostać zastosowany względem pola.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Example 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';