QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Store

Ta funkcja skryptu tworzy plik QVD lub CSV.

Syntax:  

Store[ *fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

 

Ta instrukcja utworzy jawnie nazwany plik QVD lub CSV. Ta instrukcja może tylko eksportować pola z jednej tabeli danych. W przypadku eksportowania pól z kilku tabel należy wcześniej wykonać w skrypcie jawną instrukcję join, aby utworzyć tabelę danych do wyeksportowania.

Wartości tekstowe są eksportowane do pliku CSV w formacie UTF-8. Możliwe jest określenie ogranicznika, zob. LOAD. Instrukcja store do pliku CSV nie obsługuje eksportu BIFF.

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

Lista wybieranych pól. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. 

field::= fieldname [asaliasname ]

fieldname jest tekstem identycznym z nazwą pola w tabeli table. (Jeśli nazwa pola zawiera spacje lub inne znaki niestandardowe, musi być ujęta w proste podwójne cudzysłowy lub nawiasy kwadratowe).

aliasname jest alternatywną nazwą dla pola, która będzie używana w wynikowym pliku QVD lub CSV.

table Etykieta skryptu reprezentująca już załadowaną tabelę do użycia jako źródło danych.
filename

Nazwa pliku docelowego z uwzględnieniem poprawnej ścieżki.

  • bezwzględna

    Example: c:\data\sales.qvd

  • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

    Example: data\sales.qvd

    Pominięcie ścieżki spowoduje, że aplikacja QlikView zapisze plik w katalogu wskazanym instrukcją Directory. W przypadku braku instrukcji Directory aplikacja QlikView zapisuje plik w katalogu roboczym.

format-spec ::=( ( txt | qvd ) ) Specyfikacja formatu obejmuje tekst txt dla plików tekstowych albo tekst qvd dla plików qvd. Jeśli specyfikacja formatu będzie pominięta, wówczas zostanie przyjęty format qvd.

Examples:  

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into xyz.qvd;

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into xyz.qvd;

store mytable into myfile.txt (txt);

store * from mytable into myfile.txt (txt);