QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Star

Ciąg danych używany na potrzeby reprezentacji zestawu wszystkich danych pola w bazie danych można ustawić przy użyciu instrukcji star. Wpływa on na następne instrukcje LOAD i SELECT.

Syntax:  

Star is[ string ]

Arguments:  

Argument Opis
string

Dowolny tekst. Należy pamiętać, że jeśli ciąg znaków zawiera spacje, wówczas musi zostać ujęty w cudzysłowy.

Jeśli żadna opcja nie zostanie wybrana, przyjmuje się wartość star is;, to znaczy, że symbol gwiazdki nie jest dostępny, chyba że zostało to wyraźnie określone. Ta definicja obowiązuje do momentu podania nowej instrukcji star.

Example:  

Poniższy przykład zawiera wyodrębnienie skryptu ładowania danych z dostępem do sekcji.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, PASSWORD, OMIT

ADMIN, ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, U1, SALES

USER, USER2, U2, WAREHOUSE

USER, USER3, U3, EMPLOYEES

USER, USER4, U4, SALES

USER, USER4, U4, WAREHOUSE

USER, USER5, U5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Obowiązują następujące ustalenia:

  • Znak Star to *.
  • Użytkownik USER1 nie widzi pola SALES.
  • Użytkownik USER2 nie widzi pola WAREHOUSE .
  • Użytkownik USER3 nie widzi pola EMPLOYEES.
  • Użytkownik USER4 jest dodawany dwukrotnie do rozwiązania, aby OMINĄĆ dla pola dotyczące tego użytkownika: SALES i WAREHOUSE.
  • Użytkownik USER5 ma dodaną “*” co oznacza, że wszystkie pola w polu OMIT są niedostępne. Symbol gwiazdki (*) oznacza wszystkie wartości na liście, a nie wszystkie wartości pola.
  • Użytkownik USER5 nie widzi pól SALES, WAREHOUSE i EMPLOYEES , ale widzi pole ORDERS.