QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Sleep

Instrukcja sleep wstrzymuje wykonanie skryptu przez określony czas.

Syntax:  

Sleep n

Arguments:  

Argument Opis
n Określany w milisekundach, gdzie n jest dodatnią liczbą całkowitą nie większą niż 3600000 (tzn. 1 godzina). Wartość może być wyrażeniem.

Example 1:  

Sleep 10000;

 

Example 2:  

Sleep t*1000;