Przeskocz do zawartości głównej

Set

NA TEJ STRONIE

Set

Instrukcja set jest używana do określania zmiennych skryptu. Mogą one służyć do zastępowania ciągów znaków, ścieżek, dysków itp.

Syntax:  

Set variablename=string

Example 1:  

Set FileToUse=Data1.csv;

Example 2:  

Set Constant="My string";

Example 3:  

Set BudgetYear=2012;

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view