QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

SQLTables

Instrukcja sqltables zwraca zestaw pól opisujących tabele źródła danych ODBC lub OLE DB, do którego utworzono połączenie connect.

Syntax:  

SQLTables

 

Pola mogą być łączone z polami wygenerowanymi przez polecenia sqlcolumns i sqltypes w celu zapewnienia prawidłowego przeglądu konkretnej bazy danych. Poniżej przedstawiono pięć standardowych pól:

TABLE_QUALIFIER

TABLE_OWNER

TABLE_NAME

TABLE_TYPE

REMARKS

Szczegółowy opis tych pól zawiera podręcznik referencyjny ODBC.

Example:  

Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';

SQLTables;

Uwaga: Niektóre sterowniki ODBC mogą nie obsługiwać tego polecenia. Niektóre sterowniki ODBC mogą generować dodatkowe pola.