Przeskocz do zawartości głównej

SQLColumns

NA TEJ STRONIE

SQLColumns

Instrukcja sqlcolumns zwraca zestaw pól opisujących kolumny źródła danych ODBC lub OLE DB, do którego utworzono połączenie connect.

Syntax:  

SQLcolumns

 

Pola mogą być łączone z polami wygenerowanymi przez polecenia sqltables i sqltypes w celu zapewnienia prawidłowego przeglądu konkretnej bazy danych. Poniżej przedstawiono dwanaście standardowych pól:

TABLE_QUALIFIER

TABLE_OWNER

TABLE_NAME

COLUMN_NAME

DATA_TYPE

TYPE_NAME

PRECISION

LENGTH

SCALE

RADIX

NULLABLE

REMARKS

Szczegółowy opis tych pól zawiera podręcznik referencyjny ODBC.

Example:  

Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';

SQLcolumns;

Uwaga: Niektóre sterowniki ODBC mogą nie obsługiwać tego polecenia. Niektóre sterowniki ODBC mogą generować dodatkowe pola.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view