Przeskocz do zawartości głównej

Qualify

NA TEJ STRONIE

Qualify

Instrukcja Qualify służy do przełączania kwalifikacji nazw pól, na przykład aby nazwy te przyjmowały jako prefiks nazwę tabeli.

Syntax:  

Qualify *fieldlist

 

Przy użyciu instrukcji qualify, kwalifikującej nazwę pola z nazwą tabeli, można zawiesić automatyczne sprzężenie pól o tej samej nazwie w różnych tabelach. W przypadku kwalifikacji nazwy pól po znalezieniu ich w tabeli zostaną zmienione. Nowa nazwa będzie miała formę tablename.fieldname. Tablename to odpowiednik etykiety bieżącej tabeli lub, w przypadku braku etykiety, nazwy pojawiającej się po określeniu from w instrukcjach LOAD i SELECT.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona dla wszystkich pól załadowanych po instrukcji qualify.

Kwalifikacja jest zawsze domyślnie wyłączona na początku wykonania skryptu. Kwalifikację nazwy pola można aktywować w dowolnym momencie przy użyciu instrukcji qualify. Kwalifikację można wyłączyć w dowolnym momencie przy użyciu instrukcji Unqualify.

Uwaga: Instrukcji qualify nie należy stosować w połączeniu z częściowym przeładowaniem.

Arguments:  

Argument Opis
*fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których kwalifikacja powinna być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Example 1:  

Qualify B;

LOAD A,B from x.csv;

LOAD A,B from y.csv;

Dwie tabele x.csv i y.csv są powiązane tylko przez A. Rezultatem będą trzy pola: A, x.B, y.B.

Example 2:  

W przypadku nieznanej bazy danych zwykle warto zacząć od upewnienia się, że powiązano tylko jedno pole lub kilka pól, jak pokazano na następującym przykładzie:

qualify *;

unqualify TransID;

SQL SELECT * from tab1;

SQL SELECT * from tab2;

SQL SELECT * from tab3;

Na potrzeby asocjacji między tabelami tab1, tab2 i tab3 będzie użyte tylko TransID.

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view