Przeskocz do zawartości głównej

Crosstable

NA TEJ STRONIE

Crosstable

Prefiks crosstable służy do przekształcania tabeli krzyżowej w tabelę prostą. Oznacza to, że szeroka tabela z wieloma kolumnami jest przekształcana w wysoką tabelę z nagłówkami umieszczonymi w jednej kolumnie atrybutu.

Syntax:  

crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Opis
attribute field name Pole zawierające wartości atrybutów.
data field name

Pole zawierające wartości danych.

n

Liczba poprzedzających tabelę pól kwalifikatora, które zostaną przekształcone do postaci ogólnej. Liczbą domyślną jest 1.

Tabela krzyżowa jest popularnym typem tabeli, który obejmuje tablicę wartości między co najmniej dwiema prostopadłymi listami danych nagłówków, spośród których jeden jest używany w postaci nagłówków kolumn. Typowym przykładem jest jedna kolumna na miesiąc. W efekcie zastosowania prefiksu crosstable nagłówki kolumn (np. nazwy miesięcy) zostaną zapisane w jednym polu — polu atrybutów — a dane kolumn (numery miesięcy) zostaną zapisane w drugim polu, czyli polu danych.

Example:  

Crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * INLINE[

Person, Location, Jan, Feb, Mar

Bob, London, 100, 200, 300

Kate, New York, 400, 500, 600

];

Wynik:

Person, Location, Month, Sales
Bob, London, Jan, 100
Bob, London, Feb, 200
Bob, London, Mar, 300
Kate, New York, Jan, 400
Kate, New York, Feb, 500
Kate, New York, Mar, 600

Kreator tabeli krzyżowej

Kreator tabeli krzyżowej jest metodą tworzenia instrukcji crosstable z użyciem okna dialogowego. To okno dialogowe jest otwierane po kliknięciu przycisku Tabela krzyżowa na stronie Opcje w Kreatorze plików. Kreator tabeli krzyżowej zawiera następujące opcje:

Pola kwalifikatora Liczba pól kwalifikatora, które poprzedzają pola przeznaczone do przekształcenia.
Pole atrybutu Nazwa nowego pola, które będzie zawierać wszystkie pola (wartości atrybutów) przeznaczone do przekształcenia.
Pole danych Nazwa nowego pola, które będzie zawierać dane wartości atrybutów.