Przeskocz do zawartości głównej

Concatenate

NA TEJ STRONIE

Concatenate

Nawet jeśli dwie tabele przeznaczone do konkatenacji zawierają różne zestawy pól, konkatenacja dwóch tabel może zostać wymuszona za pomocą prefiksu Concatenate. Ta instrukcja wymusza konkatenację z istniejącą nazwaną tabelą lub najnowszą poprzednio utworzoną tabelą logiczną. Konkatenacja automatyczna zachodzi, gdy dwie tabele mają te same nazwy pól.

Syntax:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

 

Konkatenacja zasadniczo działa tak samo jak instrukcja SQL UNION, ale z dwiema różnicami:

  • Prefiks Concatenate może być używany bez względu na to, czy tabele mają identyczne nazwy pól.
  • Prefiks Concatenate nie powoduje usunięcia identycznych rekordów.

Arguments:  

Argument Opis
tablename Nazwa istniejącej tabeli.

Example 1:  

LOAD * From file2.csv;

Concatenate SELECT * From table3;

Example 2:  

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Concatenate (tab1) LOAD * From file3.csv;

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view