Przeskocz do zawartości głównej

When

Prefiks i sufiks when jest używany do tworzenia klauzuli warunkowej określającej, czy dana instrukcja lub klauzula wyjściowa ma być wykonywana czy też nie. Mogą być one traktowane jako wygodna alternatywa pełnej instrukcji if..end if.

Syntax:  

(when condition statement | exitstatement when condition )

 

Instrukcja statement lub exitstatement zostanie wykonana tylko wtedy, gdy warunek przyjmie wartość True.

Prefiks when może być używany do instrukcji, które już składają się z jednej lub wielu innych instrukcji, włącznie z dodatkowymi prefiksami when lub unless.

Syntax:  

Argument Opis
condition Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.
statement Dowolna instrukcja skryptu aplikacji QlikView poza instrukcjami sterowania.
exitstatement Klauzula exit for, exit do lub exit sub albo instrukcja exit script.

Examples:  

exit script when A=1;

when A=1 LOAD * from myfile.csv;

when A=1 unless B=2 drop table Tab1;

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view