Przeskocz do zawartości głównej

Outer

NA TEJ STRONIE

Outer

Jawny prefiks Join może być poprzedzony prefiksem outer, aby określić wartość outer join. W przypadku wartości outer join generowane są wszystkie kombinacje między dwoma tabelami. Otrzymana tabela zawiera zatem kombinacje wartości pól z tabel samych danych, gdzie łączące wartości pola są reprezentowane w jednej lub obu tabelach.

Słowo outer jest opcjonalne i stanowi domyślny typ sprzężenia używany w sytuacji, gdy nie określono prefiksu sprzężenia.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatement lub selectstatement Instrukcja LOAD or SELECT dla załadowanej tabeli.

Example:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OR

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Tabela połączona

 

 

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view