Przeskocz do zawartości głównej

Left

NA TEJ STRONIE

Left

Prefiksy Join i Keep mogą być poprzedzone prefiksem left.

Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane lewe sprzężenie. Wynikowa tabela będzie zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w pierwszej tabeli. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji QlikView druga tabela surowych danych ma zostać zredukowana do części wspólnej z pierwszą tabelą.

Uwaga: Szukasz funkcji ciągu znaków według tej samej nazwy? Zob.: Left — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Syntax:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Arguments:  

Argument Opis
tablename Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.
loadstatement lub selectstatement Instrukcja LOAD or SELECT dla załadowanej tabeli.

Example:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SELECT * From table1;

Left Join Select * From table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

 

3

ee

 

QVTab1:

SELECT * From Table1;

QVTab2:

Left Keep SELECT * From Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

QVTab2

 

A

C

1

xx

Dwie tabele w przykładzie użycia prefiksu keep są powiązane przez pole A.

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * From file3.csv;

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view