Przeskocz do zawartości głównej

Generic

NA TEJ STRONIE

Generic

Prefiks generic rozpakowuje wysoką tabelę, tworząc jedno pole na wartość atrybutu. Jest to operacja podobna do przestawiania tabeli z tą różnicą, że w tym przypadku tworzona jest oddzielna tabela na pole.

Syntax:  

Generic( loadstatement | selectstatement )

 

Tabele załadowane z użyciem instrukcji generic nie są automatycznie konkatenowane.

Example:  

Table1:

Generic LOAD * INLINE;

[

Key, Attribute, Value

Bob, Jan, 100

Bob, Feb, 200

Bob, Mar, 300

Kate, Jan, 400

Kate, Feb, 500

Kate, Mar, 600

];

Wynik:

W efekcie otrzyma się trzy tabele:

Table1.Jan:

Key, Jan
Bob, 100
Kate, 400

Table1.Feb:

Key, Feb
Bob, 200
Kate, 500

Table1.Mar:

Key, Mar
Bob, 300
Kate, 600