RangeXIRR — funkcja skryptu

Funkcja RangeXIRR() zwraca wewnętrzny współczynnik zwrotu dla zaplanowanych przepływów pieniężnych, niekoniecznie okresowych. Do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów pieniężnych należy używać funkcji RangeIRR.

Syntax:  

RangeXIRR(values, dates[, Expression])

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
values Przepływ pieniężny lub seria przepływów pieniężnych odpowiadające płatnościom zaplanowanym w konkretnych terminach. Każda wartość może być wartością pojedynczą lub zakresem wartości, jakie zwracają funkcje międzyrekordowe z trzecim parametrem opcjonalnym. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną ujemną.
dates Data płatności lub harmonogram dat płatności powiązane z płatnościami w ramach przepływów pieniężnych.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Przykłady Wyniki

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Zwraca wartość 0,1532

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeXIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiRangeXIRR dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID RangeXIRR
1 -
2 0.5893
3 0.5089
4 0.4476
5 0.4476
6 2.5886