ReferenceDay

Ustawienie to określa, który dzień w styczniu ma zostać ustawiony jako dzień referencyjny w celu określenia tygodnia nr 1. Domyślnie w funkcjach aplikacji QlikView za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni w styczniu.

Do ustawiania innych dni referencyjnych można użyć następujących wartości:

 • 1 (= 1 stycznia)
 • 2 (= 2 stycznia)
 • 3 (= 3 stycznia)
 • 4 (= 4 stycznia)
 • 5 (= 5 stycznia)
 • 6 (= 6 stycznia)
 • 7 (= 7 stycznia)

Syntax:  

ReferenceDay

Domyślnie w funkcjach aplikacji QlikView za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni w styczniu.

Do ustawiania innych dni referencyjnych można użyć następujących wartości:

 • 1 (= 1 stycznia)
 • 2 (= 2 stycznia)
 • 3 (= 3 stycznia)
 • 4 (= 4 stycznia)
 • 5 (= 5 stycznia)
 • 6 (= 6 stycznia)
 • 7 (= 7 stycznia)

Examples:  

Set ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)