Timestamp# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Timestamp#() ocenia wyrażenie jako wartość daty i czasu w formacie znacznika czasu ustawionym w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu znacznika czasu. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym. Norma ISO 8601 jest obsługiwana w zakresie znaczników czasu.