Przeskocz do zawartości głównej

Num# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Num#() konwertuje ciąg znaków na wartość liczbową w formacie liczb ustawionym w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków. Niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy są parametrami opcjonalnymi.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: podwójny

Arguments:   

Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu daty. W przypadku pominięcia zostanie użyty format liczb ustawiony w systemie operacyjnym.
dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyDecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania.