Przeskocz do zawartości głównej

Date# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Date# konwertuje ciąg znaków na datę liczbową przez zastosowanie podanego wzorca formatu daty, a jeśli go brak, przez domyślny wzorzec formatu daty.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: podwójny

Arguments:   

Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu daty. W przypadku pominięcia zostanie użyty format daty ustawiony w systemie operacyjnym.