QvdNoOfRecords — funkcja skryptu

Ta funkcja skryptu zwraca liczbę rekordów zawartych aktualnie w pliku QVD.

Syntax:  

QvdNoOfRecords(filename)

Arguments:  

Argument Opis
filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby zawierająca ścieżkę.

  • bezwzględna

    Example: c:\data\

  • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

    Example: data\

  • Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

    Example: http://www.qlik.com

Examples:  

QvdNoOfRecords ('MyFile.qvd')

QvdNoOfRecords ('C:\MyDir\MyFile.qvd')