QvdCreateTime — funkcja skryptu

Ta funkcja skryptu zwraca ewentualny znacznik czasu nagłówka XML-z pliku QVD. W przeciwnym wypadku zwraca wartość NULL.

Syntax:  

QvdCreateTime(filename)

Arguments:  

Argument Opis
filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby zawierająca ścieżkę.

  • bezwzględna

    Example: c:\data\

  • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

    Example: data\

  • Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

    Example: http://www.qlik.com

Example:  

QvdCreateTime('MyFile.qvd')

QvdCreateTime('C:\MyDir\MyFile.qvd')