GetFolderPath — funkcja skryptu

Funkcja GetFolderPath zwraca wartość funkcji Microsoft Windows SHGetFolderPath. Ta funkcja przyjmuje jako dane wejściowe nazwę folderu Microsoft Windows i zwraca pełną ścieżkę do folderu.

Syntax:  

GetFolderPath(foldername)

Arguments:  

Argument Opis
foldername

Nazwa folderu Microsoft Windows.

Nazwa folderu nie powinna zawierać spacji. Wszystkie spacje w nazwie folderu wyświetlanego w programie Windows Explorer powinny być usunięte.

Przykłady:

MyMusic

MyDocuments

Examples and results:  

Celem w tym przykładzie jest uzyskanie ścieżek następujących folderów w systemie Microsoft Windows: MyMusic, MyPictures i Windows. Dodaj przykładowy skrypt do aplikacji i przeładuj ją.

LOAD GetFolderPath('MyMusic') as MyMusic, GetFolderPath('MyPictures') as MyPictures, GetFolderPath('Windows') as Windows AutoGenerate 1;

 

Po przeładowaniu aplikacji pola MyMusic, MyPictures i Windows zostały dodane do modelu danych. W każdym polu znajduje się ścieżka do folderu zdefiniowanego w danych wejściowych. Na przykład:

  • C:\Users\smu\Music w przypadku folderu MyMusic
  • C:\Users\smu\Pictures w przypadku folderu MyPictures
  • C:\Windows w przypadku folderu Windows