FileTime — funkcja skryptu

Funkcja FileTime zwraca znacznik czasu daty i godziny ostatniej modyfikacji pliku o parametrze filename. Jeśli nie określono parametru filename, funkcja odwoła się do aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

Syntax:  

FileTime([ filename ])

Arguments:  

Argument Opis
filename

Nazwa pliku, w razie potrzeby zawierająca ścieżkę.

  • bezwzględna

    Example: c:\data\

  • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

    Example: data\

  • Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

    Example: http://www.qlik.com